مهندس احمد دالکی

2585 بازدید

مهندس احمد دالکیمتولد 1315  درشیراز

الف: تحصیلات استاد

گذراندن دوره آموزشی تخصصی سنجش از راه دور «Remote sensing » و کاربری تصاویر ماهواره ای در تشخیص منابع زمین در مرکز ماهواره ای EDC در آمریکا ایالت داکوتای جنوبی- Eros Data center . این انستیتو به صورت مشترک متعلق به سازمان فضای آمریکا NASA و همچنین سازمان زمین شناسی USGS این کشور است.(1355)

گذراندن دوره تخصصی تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص منابع طبیعی زمین از انستیوی هوا-فضا و علوم زمینI.T.C دلفت- هلند(1347)

گذراندن دوره مهندسی فتوگرامتری نقشه برداری هوایی) از انستیوی I.T.C هلند.(1343)

گذراندن دوره مهندسی کشاورزی از داشنگاه شیراز(1337)

ب: چاپ کتاب و نشریات

کتاب «چشمی در آسمان» یا مقدمه ای بر سنجش از راه دور- ناشر مرکز نشر دانشگاهی ، به اتفاق آقای مرتضی قادری(1363)

اصول «تفسیر عکسهای هوای و ماهواره ای » ، ناشر دانشگاه تهران چاپ اول 1364 و چاپ یازدهم 1383 و به اتفاق آقای دکتر زبیری

کتاب «زمین در فضا» ناشر دانشگاه شهید بهشتی 1380

کتاب «راهنمای آسمان شب» ناشر موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتا شناسی 1383

کتاب «صورتهای فکلی» ناشر موسسه جغرافیای و کارتوگرافی گیتاشناسی 1383

دوکتاب در زمینه کاربری دو دستگاه علمی بنامهای «استریومیکرومتر» چاپ وزارت منابع طبیعی 1350 ضمناً چندین جلد مقاله مهم نجومی و فضایي برای تلویزیون و رادیو نوشته و ارائه شده است.

فهرست برخی از مسافرتهای علمی و دیدارها در ارتباط با مسایل ستاره شناسی و فضا

سال 1343 - اولین بازدید از رصد خانه کهن گرینویچ – لندن- انگلستان

سال 1343 – اولین دیدار از یک آسمان نما- لندن- انگلستان

سال 1353 دومین باز دید از رصد خانه کهن گرینویچ-لندن- انگلستان

سال 1353 – دومین بازدید از آسمان نمای لندن- انگلستان

سال 1355 – بازدید از مرکز فضایی مسکو- روسیه

سال 1355 – اولین بازدید از موزه هوا-فضای اسمیت زونین واشنگتن- دی.سی. آمریکا

سال 1355–اولین بازدیدازپایگاه فضای ناسادرمریلند- (پایگاه گداردGSFC) – امریکا

سال 1369 – بازدید و عکسبرداری در رصد خانه دانشگاه تورنتو – کانادا

سال 1369 – بازدید از آسمان نمای شهر تورنتو- کانادا

سال 1369 – بازدید و عکسبرداری در رصد خانه دانشگاه تورنتو- کانادا

سال 1370 بازدید از رصد خانه رادیویی عظیم جودرل بنک و آسمانمای آن – منچستر- انگلستان

سال 1370-سومین بازدید از آسمان نمای لندن- انگلستان

سال 1370 – بازدید ار موزه علوم فضایی لندن- انگلستان

سال 1370 – سومین بازدید از رصدخانه گرینویچ لندن- انگلستان

سال 1370 – ملاقات و گفتگو با سیزدهمین ستاره شناس سلطنتی انگلستان Sir Francis Graham Smit

سال 1370 – دیدار با پروفسور Lyne اولین مدعی کشف سیاره خارج از منظومه شمسی و دستیار وی – انگلستان

سال 1370 – دیدار تاسیسات نجومی و رادیو تلسکوپ و برای اولین بار دیدن CCD در کمبریج – انگلستان

سال 1371 – دیدار از مرکز علوم لاویلت پاریس- فرانسه

سال 1371 – دیدار از آسمان نمای لاویلت پاریس- فرانسه

سال 1371 – دیدار از رصدخانه کهن پاریس – فرانسه

سال 1371 – دیدار از کاخ اکتانات و آسمان نما- پاریس – فرانسه

سال 1371 – دیدار با تعدادی از منجمان جهانی در سمپرزیوم اتحادیه بین الملی ستاره شناسی (IAU) – یونسکو- پاریس – فرانسه

سال 1381- بازدید از رصدخانه بزرگ هیل در کوههای پالومار- شمال سن دیاکو- با تلسکوپ 5 لنزی آن در کالیفرنیا- آمریکا

سال 1381- بازدید ازرصد خانه لیک درکوههای همیلتن–سن خوزه–کالیفرنیا- آمریکا

سال 1381- بازدید از آسمان نمای سانفرانسیسکو- کالیفرنیا- امریکا

سال 1381 – بازدید از رصدخانه های  اوکلند- کالیفرنیا – امریکا

سال 1381- بازدید از آسمان نمای اوکلند- کالیفرنیا- امریکا

سال 1381 – بازدید از آسمان نمای کالج دانزا در سن خوزه- کالیفرنیا – امریکا

سال 1381 – دومین بازدید از موزه هوافضای اسمیت زونین واشنگتن دی سی – امریکا( پس از ربع قرن)

سال 1381- دومین بازدید از پایگاه فضای ناسا در مریلند( پایگاه گدارد GSFC) امریکا – پس ار ربع قرن

سال 1381- دیدار از آسمان نمای بالتیمور – مریلند- امریکا

سال 1381 – بازدید از رصد خانه باتیمور – مریلند- امریکا

سال 1381 – بازدید از رصدخانه نیروی دریایی – واشنگتن دی سی- امریکا

سال 1381-دیدارازآسمان نمای عظیم نیویورک ومرکزعلوم«رزسنتر»نیویورک– امریکا

 

-آقای احمد دالکی بعنوان کاندیدای دریافت جایزه جهانی «کالینگا» در سال 1994 از سوی دولت ایران ( وزارت فرهنگ و آموزش عالی) به یونسکو در پاریس معرفی گردیدند. این جایزه به موسسات ویا افرادی اعطا می شود که توانسته اند در امور آموزشی- پژوهشی و نگارش کتب و مقالات و همچنین برنامه های علمی تلویزیون و رادیو خدمات والای در عمومیت دادن به علم انجام داده باشند.

 

- جناب آقای دالکی بعنوان« استاد نمونه علم وایمان»ازسوی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در سال 1377 معرفی شده است.

سمت های اداری و اجرایی

از بدو استخدام رسمی در سازمان جنگلها ومراتع کشور (1388) مسولیت بخش های نقشه کشی ،نقشه برداری ، فتوگراندی با تفسیر عکسهای هوایی جنگلهاو مراتع

آخرین  سمت در سازمان مذکور و قبل از انتقال به سازمان حفاظت محیط زیست (سال1351) ، معاونت دفتر مهندسی منابع طبیعی  بوده است.

پس از انتقال به سازمان محیط زیست ( 1351) مسئولیت دفتر مهندسی محیط زیست و در نهایت مدیر دفتر بررسیهای جغرافیای محیط زیست بوده و در اواسط سال 1356 از سازمان مذکور به سازمان جنگلها ومراتع کشور منتقل گردیده اند.

از اوسط سال 1356 به سمت مدیر کل دفتر مهندسی جنگل و مرتع منصوب و در نهایت با حفظ سمت فوق و باعنوان قائم مقام معادن وزیر کشاورزی و عمران روستایی در سال 1359 بازنشسته گردیده اند.

نمایندگی در سمینارهای خارجی

شرکت در سمینار  کارنوگرافی منطقه ای – ترکیه 1350

شرکت در سمینار فتوگرامتری – اشتوتگارت- آلمان 1350

شرکت در کنفرانس « انسان و کره مسکون» سازمان ملل MAB – اسکندریه- مصر 1354

نماینده ایران درگروه ایران و شوروی برای جلوگیری از آلودگی دریای خزر  در سه نوبت – مسکو- روسیه 1354تا1355

نماینده ایران در اجلاس کار شناسان دول ساحلی خلیج فارس برای  جلوگیری از آلودگی آبهای خلیج فارس مربوط به سازمان ملل (UNEP)  نایروبی- کینا 1356

نماینده ایران در اجلاس بین الملی تحقیقات منابع طبیعی IUFRO بخارست- رومانی 1357

عضو هیئت نمایندگی ایران ( وزارت کشاورزی ) در کنفرانس جهانی تحقیقات منابع طبیعی IUFRO مونترال کانادا1369

شرکت در کنفرانس یونسکو ازسازمان ملل در بررسی اثرات زیان بار آلودگی و نور در مسائل مربوط به نجوم و ستاره شناسی پاریس – فرانسه 1371

کمک به آموزش وپیشرفت علم نجوم در ایران

اولین کمک های علمی را که در جهت عمومیت دادن به علم و کمک به برنامه های موجود در موسسات مختلف بوده بطور خلاصه در 4 قسمت به شرح زیرارایه می شود.

الف: برنامه هیا تلویزیونی: که از پیش از انقلاب با برنامه« دانش » شبکه اول سیما آغاز گردیده و سپس به شرح زیر در برنامه های مختلف کمک های علمی طی شده .

برنامه علمی گوناگون – شبکه 2 که به شرط داشتن یک مقاله نجومی یا فضایی در هر برنامه از سوی ایشان پذیرفته شده است. برنامه گوناگون شبکه دوم که یکی از برنامه های علمی پر طرفدار تلویزیون در زمان خود و قبل از ظهور «ماهواره» در دسترس عموم مردم به شرح منابع علمی تازه و مهم جهان می پرداخت. برای این برنامه طی 4 سال درسالهای 1367 تا 1370 با پیش شرط داشتن یک مقاله نجومی، اینجانب در 94 برنامه عنوان مجری و نویسنده بخش نجومی را داشته و در مجموع 80 مقاله ارائه شده ( فهرست مقالات و تاریخ پخش آنها از شبکه 2 موجود است.)

پیشنهاد برنامه ای تلویزیونی تحت نام «آسمان شب» به سال 1374 توسط اینجانب  بر می گردد که پس ا زمذاکرات اولیه اینجانب در یک دیدار تصادفی با آقای لاریجانی در مسیر کوهپیمایی به کلک چال مطرح کردم و ایشان کمبود برنامه نجومی را پذیرفته و پس از مدتی من این برنامه را تدارک دیده واز شبکه یک سیمای صبحگاهی در دوسری تهیه و پخش شد. سری اول 26 برنامه از فروردین تا شهریور 1375 و سری دوم هم 26 برنامه از آذر ماه 1375 تا تیر ماه 1376

برنامه آسمان شب شبکه 4 : یکی از برنامه های پر طرفدار در شبکه 4 سیما در خصوص نجوم و ستاره شناسی که بسیار هم دوام یافته است تحت نام آسمان شب بوده که اینجانب در دنباله برنامه ملی شبکه یک با همین نام نویسندگی متن ، تهیه خبر و نظیر و همچنین اجرای آن را به عهده داشتم و در دو قسمت 50 برنامه ای  و در مجموع به تعداد 100 برنامه تهیه گردید که به صورت هفته ای سه برنامه، گاهی کمتر پخش زنده آن از 26 خرداد 1380 آغاز و یکصد مین آن در 6/12/1380 پایان یافت.

در اواسط سال 7/7/1380 برنامه دیگری با ساختاری ظاهراً مشابه تحت همین نام اما در قالبی دیگر این خط را ادامه داده است.

اجرای برنامه کتاب و کتابخوانی شبکه دوم برای معرفی و تشویق همگان به خواندن کتاب 1374

کمک به محتوای علمی پاره ای از برنامه های رادیویی مانند گفتار 2 ، جولانگاه تکاپو، نو آوران گروه دانش و غیره 1374 و همچنین برنامه رادیویی سیری در سپهر 76-1375

کمک به برنامه هیا شبکه خبر ( کانال 6) در تهیه اخبار فضایی و نجومی بطور زنده که به تناوب هنوز ادامه دارد.

ب: برگزاری سمینارهای ستاره شناسی

1- برگزاری اولین سمینار برزگ ستاره شناسی آماتوری در تالار ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی  در سوم و چهارم اسفند ماه 1366 که حدود 750 نفر از علاقمندان به فضاو نجوم از سراسر ایران به همراه ستاره شناسان حرفه ای  دراین گردهمایی باشکوه شرکت کردند و میهمان دانشگاه بودند. روس اصلی آن بررسی دانش نجوم در دوران اسلام و قبل از آن به همراه بحث  در خصوص فضا و نجوم تا سال 2000 علل عقب ماندگی ستاره شناسی آماتوری ایران و بالاخره ستاره شناسی در ایران کهن که در آن موبد بزرگ مرحوم دکتر رستم شهرزادی از انجمن زرتشتیان مقاله سیار جالبی را ارائه نمودند( دبیر سمینار احمد دالکی )

2- برگزاری سمینار یکروزه ستاره شناسی آماتوری در 26/2/69 در تالار مولوی دانشگاه شهید بهشتی با حضور حدود 350 نفر از علاقمندان ( دبیر سمینار احمد دالکی )

3- برگزاری سمینار یکروزه ستاره شناسی آماتوری  در تاریخ 20/3/1371

4- شرکت فعال در کنفرانس ستاره شناسی مرکز تحقیقات ستاره شناسی تبریز 15 الی 17 شهریور 1367

5- شرکت در همایش بین الملی بزرگداشت  سالگرد تولد خواجه نصیرالدین طوسی در مراغه اسفند  سال 1379

ج: شرکت در وقایع عمده نجومی برای ارایه در سطح جامعه

شرکت در مراسم خورشید گرفتگی دوم آبان 1374 در بیرجند و عکسبرداری با تلکسوپ به همراه حدود 100 نفر از دانشجویان دانشگاهها و سایر افراد علاقمند

شرکت در خورشید گرفتگی 20 مرداد 1378 در اصفهان و ارایه آن از تلویزیون بطور مستقیم ازاصفهان برای رسانه های داخلی و خارجی ازایستگاه بالای ساختمان عالی قاپو

شرکت در مراسم عبور سیاره زهره از مقابل خورشید در 19 خرداد 1383 و ارایه مستقیم ازطریق تلویزیون ازرصد خانه شهر ری وسپس ازطریق برنامه مستقیم شبکه 4 از جام جم

شرکت در سایر وقایع نجومی

د:پشتیبانی علمی به بعضی ارگانها

کمک به راه اندازی رصد خانه زعفرانیه مربوط به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

کمک به تربیت و آموزش کادر علمی رصدخانه دانشکده حدیث در شهر ری

کمک به آموزش دانشجویان مرکز مطالعات وپژوهش های فلکی – نجومی قم

کمک به مساحت و راه اندازی چند رصد خانه در شهرستانها ( درحال بررسی یا اجرا)

- همچنین استاد دالکی با افرادی همچون کلاید تومبا کاشف سیاره پلوتو در ارتباط و مکاتبه داشته اند.

لقب «پدر نجوم آماتوری ایران» اول بار توسط انجمن نجوم آماتوری ایران به این استاد پیشکسوت اعطا شد.

انجمن نجوم آماتوری ایران با آرزوی سلامتی و بهروزی برای کلیه اساتید کشورمان و بارویکرد معرفی بیشتر این بزرگان به جوانان و نوجوانان علاقمند به دانش که سرمایه های امروز کشور عزیزمان ایران هستند، تلاش می کند تا با برگزاری نشستها و گردهمایی های علمی ،زمینه ساز محقق شدن این ایده باشد و بدون هیچگونه بودجه اختصاصی از سوی دولت و  یا مرکز خاصی به فعالیتهای متنوع و گسترده خود در طی سالهای اخیر و صرفاً با تکیه بر توفیق خداوند منان و همراهی اعضای عاشق و صمیمی خود، استمرار بخشیده است.

انجمن نجوم آماتوری ايران، ضمن برگزاری مراسم نكوداشت برای استاد مهندس احمد دالکی در سال 1384، برای ایشان و خانواده محترمشان آرزوی شادکامی و توفیق بیشتر را دارد.

تصاویر مرتبط
https://telegram.me/iranastronomy
هم اکنون