مهرماه، سرآغاز فصل مهرورزی به علم و بهار تعلیم و تربیت، بر شیفتگان راه دانش فرخنده باد. روابط عمومی    
 چهارشنبه 7 مهر 1395 | 25 ذي الحجه 1437 | 28 سپتامبر 2016
https://telegram.me/iranastronomy
دعوت به مشاهده بارش پرساووشی
دعوت به مشاهده بارش پرساووشی
گروه آموزش کاربردی | يكشنبه 3 اَمرداد 1395 | 2 دیدگاه
رصد بسته شد...
آرشیو

هم اکنون