جمعه 3 اَمرداد 1393 | 27 رمضان 1435 | 25 جولاي 2014
	سه ابر ماه در یک ردیف

سه ابر ماه در یک ردیف

مهسا دولت مدنیاگر یک ابر ماه را روشن در نظر بگیرید ،پس سه ابر ماه چه روشنی خواهد داشت؟ ماه های کامل تابستان 2014- 12جولای، 10 آگوست و 9 سپتامبر همگی ابر ماه هستند.

آشنایی با رؤیت هلال » بررسی هلال شوال 1435

آشنایی با رؤیت هلال » بررسی هلال شوال 1435

مسعود عتیقیرویت هلال ماه هر چند که جایگاه خاصی در بین ما مسلمانان دارد اما متاسفانه گزارشهای مدون در این حوزه از گذشته های دور در دست نیست و پژوهشهای علمای دانش نجوم این مرز وبوم ....

گشت رصدی قلعه الموت

گشت رصدی قلعه الموت

شب رصدي 9 امرداد 93 با هدف آشنايي با آسمان تابستان، اولين شب رصدي عمومي انجمن در سال 1393 به مقصد قلعه الموت برگزار مي گردد.

آشنایی با کلاس نجوم به زبان انگلیسی (Lecture)

آشنایی با کلاس نجوم به زبان انگلیسی (Lecture)

مونا کریمی نژاددر حوزه آموزش نجوم، به تبع گستره خاص اطلاعات آن بویژه به زبان انگلیسی، می طلبد تا با ارایه سرفصلهای متنوع ومناسب در این زمینه، نسبت به توانمند سازی علاقمندان اقدام گردد.


هم اکنون