شهادت مولا علی(ع) که نویسندگان مسیحی از ایشان به عنوان "صدای عدالت انسانها " یاد کرده اند، بر کلیه شیفتگان عدالت و رهروان واقعی آن حضرت تسلیت باد. روابط عمومی    
 دوشنبه 7 تیر 1395 | 21 رمضان 1437 | 27 ژوئن 2016
https://telegram.me/iranastronomy
آرشیو

هم اکنون