عليرضا بوژمهراني

401 بازدیدنام و نام خانوادگی: علیرضا بوژمهرانی

متولد1344

تحصیلات: کارشناسی حسابداری صنعتی

سمت اجرایی: ذیحساب و مدیر امورمالی شهرداری اصفهان

سوابق اجرایی:  29سال سابقه اجرایی که 28 سال آن در سمت های مختلف مدیریتی در تهران و اصفهان بوده است.

سابقه ورزش کوهنوردی: از سال 1387به ورزش کوهنوردی میپردازم. . بر فراز چند قله ی ایران زمین از جمله دماوند(مسیر جنوبی)،علم کوه(گرده آلمانها(، سبلان، شیرکوه، توچال، کرکس، الوند گام گذارده ام.

سایر فعالیتهای جنبی:

-مؤسس مرکز آموزش نجوم ادیب اصفهان در سال 1374 و مدیریت مرکز بمدت 7سال

- عضو هیات امنای مرکز آموزش نجوم ادیب

- 19سال سابقه در رصد هلال ماه و 14 سال عضویت در ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری مد ظله العالی که هر دو فعالیت کماکان ادامه دارد.

https://telegram.me/iranastronomy
هم اکنون