تامین تجهیزات

ورود شما را به بخش تجهيزات اين پايگاه اينترنتي كه در نوع خود از اولين ها(آغاز فعاليت پيش از دهه 8خورشيدي) محسوب مي شود خير مقدم عرض مي نماييم. انجمن نجوم آماتوري ايران مجموعه اي است كه اولين مراكز بزرگ اخترشناسي (شامل رصدخانه، آسمان نما وبخشهاي متنوع ديگر) را در چندين استان كشور با هدف تمركز زدايي از پايتخت راه اندازي نمود و از تجارب علمي و دانش فني بالايي برخوردار است.
فراموش نكنيم گامهاي ترويجي گسترده، همايشها و بعضاً شامگاههاي رصدي رايگان و خدمات با هزينه ناچيز درانجمن نجوم آماتوري ايران نه تنها عامل رشدي براي جامعه در زمينه اين دانش آسماني شد بلكه گروههاي بسياري در اين زمينه احساس انگيزه و ابراز وجود نموده و فعال شدن گروهها و پايگاههاي اينترنتي بسياري را پس از راه اندازي انجمن نجوم آماتوري ايران شاهد بوديم كه به ترويج اين دانش پرداختند. چه بسيار مراكزفروش تجهيزات نجومي بصورت محدود و يا گسترده از اين خوان فراهم شده بهره تجاري بردند؛ چرا كه با ايجاد نياز به اين علم در جامعه براي  رويكرد به دانش نجوم آماتوري توسط انجمن نجوم اماتوري ايران تمايل به داشتن ابزار هاي رصدي و مطالعاتي در افراد و مراكز بيش از پيش احساس مي گرديد. فعاليتهاي گسترده و مستمري كه يك روز از سال فقط ارايه نمي شد و از ابتداي راه اندازي اين مركز كشوري رسمي، قانونمند و با اساسنامه مدون مزين به نام پر افتخار ايران انجام شده است، همگان را به ياد ستاره اي مي اندازد كه در هنگام شامگاه خبر از يك شب پر ستاره مي دهد و با فرا رسيدن شب و مشاهده آسمان پر ستاره كسي ديگر شايد آن ستاره غريب را نتواند بيابد اما از ارزشهاي اين گام عام المنفعه كه همگان از آن بهره مي گيرند در جاي خود محفوظ است.

آه اي ستاره غريب

اميدواريم بتوانيم نه به عنوان يك فروشگاه نجومي بلكه درحد انتظار شما از اين مجموعه معتبر كشوري ضمن ارايه اطلاعات مفيد و طبقه بندي شده و مشاوره صحيح كه بصورت رايگانمي باشد، بهترين ابزار را با متعادل ترين هزينه تقديم شما نماييم. از اينكه بجز بخش تجهيزات با توجه به فعاليتهاي گسترده انجمن در ساير فعاليتها و از سوي ديگر عدم نگاه تجاري به اين بخش تعدد محصولات نداشته و اعلام قيمتها را بدليل ضرورت ايجاد ارتباط با اين بخش در انجمن و دريافت مشاوره و اطلاعات بيشتر، در سايت منعكس ننموده ايم از شما پوزش مي خواهيم. بد نيست تاكيد نماييم كه بجاي مانور بر روي محصولات مختلف كه خصيصه حركتهاي صرفاً تجاري است و سر در گمي مخاطبان را در پي دارد، ابزارها و قطعات جانبي مختلف اين سايت در 3 گروه تجهيزات با قميت ارزان، قيمت متوسط و قيمت بالا، امكانات نجومي و ابزارهاي جانبي كليه كشورهاي سازنده اعم از امريكا، اروپا، ژاپن و چين طبق بندي شده است. يادتان باشد ابزار هاي دلخواه شما دوست نجومي و يا مراكز علمي آموزشي كشور را نيز در كمترين زمان مي توانيم تحويل دهيم.

بخش تجهيزات انجمن نجوم آماتوري ايران
https://telegram.me/iranastronomy
هم اکنون