مسير :
»
»
»
راه- حکايتي صميمانه با اهالي نجوم

راه- حکايتي صميمانه با اهالي نجوم
دوشنبه 27 تير 1390 - 02:30 | شاخه : | 1661 بازدید | 0 دیدگاه

مسعود عتيقي- تابستان 139

دهه 4خورشيدي گوهرهاي شب چراغ آسمان، کنجکاوي اين شيفته را به شناخت هر چه بيشتر راز و رمز کائنات فرا مي خواندند. دهه 5خورشيد زماني فرا رسيد که اطلاعات محدود زمانه را از کتب درسي و گفتار بزرگترها در هنگام پرسش و پاسخ و يا شنيدن داستانهاي افتخار آفرين شاهنامه از پدر، کسب مي نمودم . سال 1358 با ورود به دبيرستان بيش از پيش شيفته اين رشته شده و نه با کمبود بلکه نبود امکانات اوليه به ساخت يک تلسکوپ 1سانتيمتري(4 اينچ) بازتابي روي آوردم و بالاخره پس از مشکلات فراوان آنرا تکميل و به سمت ماه و سيارات نشانه رفتم. حاصل اين تلاش هاي خود جوش آن شد که بنا به پيشنهادي و با ارايه تلاشهاي انجام شده به سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي وقت، به عنوان محقق و پژوهشگر به وزارت علوم معرفي و با سهميه ارزي در زمان دانش آموزي، عضوPlanetary society ايالات متحده شده و نشريات آنرا دريافت مي کردم و توانستم نشريه وزين جهانيSky & Telescope را مدتي بعد مشترک شوم. آموزشهاي صميمانه و پدرانه آماتور پيشکسوت جناب آقاي مهندس سرفراز غزني که حق مسلّمي به منجمان دهه 6خورشيدي داشته و جاي تقديري مناسب در جاي خود دارد، در شرايط خاص آن زمانه که حتي تصور آن اوضاع براي برخي جوانان امروزي شايد سخت باشد، به ترويج نجوم مي پرداختند، بسان آبي براي سيرابي جوانان و نوجوانان آن زمان بود که نه به عنوان کار آکادميک، بلکه بصورت حرکتي تفنني آنرا دنبال مي کردند. فردي که بعدها متوجه شديم ايشان نيز از نامهربانيهاي نازک انديشان زمانه بي نصيب نمانده بودند و جرمشان اين بود که برخي متاسفانه فقط و فقط مي خواهند تمام جامعه با عينک آنها به حرکتها بنگرند. به دنبال آن کنفرانسهاي چندي در ميانه دهه 6خورشيدي در تبريز و تهران بود که به همت برخي اساتيد امروز و دانشجويان پر تلاش آن زمان برگزار مي گرديد، سالهاي طلايي نجوم ايران را رقم زد. استاد و شاگرد، پرتوان و ناآگاه کنار يکديگر با آميختن به آموختن مشغول بوده و قطعنامه پاياني آن کنفرانسها درخواست گنجاندن واحدي معدود از نجوم براي دانشجويان فيزيک بود!
براي ورود به دانشگاه با وجود تعدادي از اقوام دانش آموخته اين رشته که بزرگ مرد فيزيک ايران مرحوم استاد فقيد پرفسور محمود حسابي از آن جمله بودند و از جانب پدر ارادت خاصي به ايشان داشتيم، مشاوره اي انجام و عاقبت بين شغل و عشق، عشق را برگزيده و تحصيل را نيز در راه شغل در دانشگاه ادامه دادم و حاصل آن شدکه اين تربيت شده نزديک به سه دهه محفل شيفتگي و کنکاش در آسمان در کنار شغلي که با تحصيل دانشگاهي فراهم نموده بود با تشويقهاي همسر فداکار خويش که همين جا بايد اشاره کنم همواره بانوان اثر گذاران تاريخ اين سرزمين بوده اند و جاي تشکر صميمانه از آنان دارد، محفل عشقي را تحت نام انجمن نجوم آماتوري ايرن با همراهي تعدادي از دلباختگان آسمان پر رمز و رازبنيان گذاشتيم که بنيان گذاران طريق عشق در هر جامعه اي تحسين مي شوند ونه توبيخ.  حاصل آن شد که ما سرباز ميهن باشيم در سنگر ترويج دانش کهن و جذاب ستاره شناسي و همسر مشاوري بزرگ در راهي که حرکت اين کاروان بعدها متاسفانه از سوي برخي به يک مسير پر فراز و نشيب تبديل گرديد. عضو گيري، اجراي شامگاهاي رصدي در پارکها و فرهنگسراها، راه اندازي بيش از چهار مرکز بزرگ فعال اختر شناسي با هدف تمرکز زدايي از پايتخت براي فرزندان ايران زمين، اجراي دوره هاي مختلف نجوم آماتوري، تجهيز مدارس، مراکز آموزشي، دانشگاهي و علاقه مندان فردي اين راه فراگيري خاص به اين حرکت داد که هر روز جامعه هدف جديدي تعريف مي شد. روزي خردسالان و روزي دانشگاهيان، زماني ميان روشندلان و وقتي ديگر در کنار سالمندان بوديم و الگويي براي ساير گروهها. تلاش اعضا و کارشناسان تا آنجا پيش رفت که در تمامي ابعاد از رويت هلال  گرفته تا  تيم نرم افزاري قدرتمند با فارسي سازي برخي نرم افزارهاي نجومي اين حرکت بزرگ را همراهي و پر توان ساختند. کساني که در مقاطع دبستان وراهنمايي گام اول را با انجمن برداشتند وبعدها، کارشناسان، نويسندگان ومترجمان زبردستي شدند که هدف در تمامي اين سالها تربيت افراد درجه يک بوده است اما هزينه کردن عمر و جواني و حتي در آمدهاي مادي زندگي در طريق عشقي که راه به آسمانها مي برد.
اساساً تاسيس انجمن نجوم آماتوري ايران به عنوان اولين مرکز قانونمند، داراي ثبت و اساسنامه، راهي را هموار نمود که تا قبل از آن دوستداران آسمان بصورت غير رسمي و با عدم اميد به وجود دستگاه ذيربطي که به آنها رسماً اجازه فعاليت دهد، تلاشهاي موسمي را داشتند، اما ثبات اساس اين حرکت بود و  اين راه فدايي نيز مي طلبيد. اعتماد به نفسي را تاسيس انجمن سبب شد که دوستان در ديگر نقاط کشوربه فکر تجديد عظمت تاريخي منطقه محل سکونت خود و انديشمندان آن باشند.
متاسفانه عدم تفکيک نگرش آماتوري و دانشگاهي به موضوع مورد بحث، ايجاد تفکر لزوم اجراي حرکتهاي آماتوري تحت نظرمستقيم محافل دانشگاهي، از رسانه گرفته تا در ميانه عموم مردم، زحمتي را فراهم نمود که در کشورمان يا انرژيها مصروف تحقير ديگران شود و يا از سوي افراد مورد توهين واقع شده، انرژي صرف پاسخگويي گردد که در هر صورت منفي بحساب مي آمد و براي فرزند نو پاي نجوم آفت محسوب مي شد. گفته اند همه چيز را همگان دانند و اين چه رسمي است که اگر جوان خوش فکر و پر تواني در اين خطه ظهور کند، گامهاي پيشکسوتان بزرگتر خويش را ناديده گرفته و يا با ديده حقارت بنگرد ودائماً در پي خرده گيري باشد. آيا نمي توان با بيان منطقي و کمک انساني اشکالات را برطرف نمود؟ آيا پس از آنها پسکسوتاني که بايد حرمت آنها را نيز نگهدارند متولد نخواهند شد؟ آيا در کشور چند ده ميليوني و جوان ايران جا براي فعاليت محدود است!! يا انديشه هاي کوچک قصد سخت نمودن راه را دارند؟! آيا حاصل افت محسوس فعاليتهاي داخلي در مقاطعي همچون سال جهاني نجوم و فرصتهاي ديگر نبوده است؟ آيا بجاي تربيت و معرفي چند چهره پر توان، ايجاد طيف وسيعي از علاقه مندان اين رشته و عرضه آنها به جامعه داخلي و حتي جهاني، افتخار بزرگتري نيست؟ يادمان باشد کار دلي اعتبار خود را از انعکاس يا عدم انعکاس در رسانه ها و يا تاييد و ردها بدست نمي آورد و اعلام آن صرفاً ثبت افتخارات کشوري است که وظيفه مسئولان امر است و نه چيزي بيشتر.
پيشنهاد اين دوست پس از ساليان پر بار تجربه، ايجاد روح وحدت و همدلي در جامعه فعال نجوم آماتوري است که معنايي به جز علاقه مندي و اجراي کارهاي تفني ندارد، که اينها نيز مي تواند همچون نمونه هايي که در جوامع غربي وجود دارد به حرکتهاي علمي خاص مبدل شود.
از سوي ديگر يادمان باشد تلاشهاي آماتوري مرز نمي شناسد و محدود به قالبهاي آکادميک نمي شود ونبايد بشود، پس همگي گروهها و مراکز بري از کج انديشي هايي که به جهان سوم و عقب نگهداشته شده تعلق دارد، در محيطي صميمانه بدون تحقير، به توانمند سازي يکديگر همت گمارند و حاصل مسلماً شيريني زايد الوصفي خواهد بود که در هر کار تيمي و گروهي و نه انفرادي نهفته است. شکاف غير قابل زدودني نيز در اين بين وجود ندارد و حرمت نگهداشتن فرهنگ اصيل ايراني را نشان مي دهد و اصل است و اختلاف سليقه ها نيزبا مباحثه قابل تلفيق و رشد است که مسلماً قابليتهاي در کنار هم منجر به توسعه روز افزون جامعه نجوم آماتوري کشور خواهد شد که نيت هر فرد صرفاً شيفته آسمان است. به قوانين امروز جهان نيز نيم نگاهي داشته باشيم که هر کس با هر توان علمي و رشد تحصيلي در هر کجاي دنيا با هر سن و سالي اجازه دارد به اينگونه علاقمنديها بپردازد و با آزاد انديشي حرکت رو به رشدي را که خصيصه چنين نگرشي است، رقم بزند. آنگاه اساتيد نيز پدران علمي طي اين طريق خواهند بود که در موارد ضرور به همفکري همگان خواهند آمد و راه را براي تعامل بيشتر هموار نموده تا تداوم راه آنها نيز ماندگار بماند که اين خصيصه پدرانه مقام استادي است.
انجمن نجوم آماتوري ايران پس از بيش از يک دهه تلاش صميمانه بر اساس قوانين جاري کشور با چنين نامي ثبت و کارنامه پربار آن همواره از طريق اين پايگاه اينترنتي، رسانه ها و نشريات آن به گوش اعضا وجامعه نجومي رسيده است و با توجه به محوريت نام پر افتخار ايران در نام آن، تمامي تلاشهاي انجام شده را هديه اي به کل جامعه نجومي کشور دانسته و آمادگي کامل براي تعامل و همکاري با کليه رهروان اين راه عشق ورزي به آسمان را در سايه احترام متقابل دارد.

در طريق عشق بازي امن و آسايش خطاست ريش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمي 


اشتراک گذاری در:

بیان دیدگاه

- لطفاً نام و دیدگاه‌ خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- سایت انجمن نجوم آماتوری ایران مجاز به ویرایش ادبی دیدگاه‌ها است.
- دیدگاه‌هایی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی و موارد مغایر با قوانین کشور باشند منتشر نخواهند شد.
- دیدگاه‌ها پس از تأیید منتشر می‌شوند.
نام:(اجباری)
رایانامه:(اجباری)
دیدگاه:

کد امنیتی:
(از چپ به راست)
https://telegram.me/iranastronomy
هم اکنون