*** قابل توجه ثبت نام کنندگان دوره های آموزشی انجمن؛ بزودی کلاسهای ستاره شناسی مقدماتی و اخترشناسی رصدی آغاز خواهد شد. واحد آموزش***    
 جمعه 24 آذر 1396 | 26 ربيع الاول 1439 | 15 دسامبر 2017
مسير :
»
»
»
تاريخچه انتشار تمبر

تاريخچه انتشار تمبر
چهارشنبه 10 فروردين 1390 - 02:30 | شاخه : | 1781 بازدید | 0 دیدگاه

گرد آوري توسط: حسين كلانتر- كلكسيونر تمبرتاريخچه انتشار تمبراز زمانهاي بسيار دور که انسانها زندگي را قبول کرده و به تشکيل يکنوع زندگي دسته جمعي موفق شدند احتياج به برقراري ارتباط بين قبايل دور از هم نيز آشکار بود. قبل از ايجاد نوعي خط که بتواند پيغام کتبي باشد افرادي بودند که پيغام را شفاهي از محلي به محل ديگر مي رساندند. اين افراد با استفاده از وسيله اي شبيه به نوعي سيم که به چوبي بسته و به آن گره مي زدند آنرا به خود بسته حرکت مي نمودند، با دست زدن به اين گره ها چون دانه تسبيح پيغام را بياد آورده مرور مي کردند.
درهندوستان افراد پيغام رسان را بنام "داک" مي خواندند اين افراد چون در شب از ميان جنگل عبور مي کردند بدور گردن خود جهت ترساندن حيوانات جنگلي زنگ مي آويختند.
داريوش پادشاه بزرگ هخامنشي چابک سواران دولتي را تربيت کرده بود که نوشته هاي دولتي را ايستگاه به ايستگاه برده بچاپار بعدي مي رساندند، بدين ترتيب بوسيله اين چابک سوران هميشه از اخبار دورترين نقاط کشور مطلع مي شدند.
جمله معروف او که " نه برف و نه باران نه گرما و نه تاريکي شب نمي تواتند پيکهاي تندرو را از حرکت باز دارد" در بالاي سر در ساختمان اداره پست شهر نيويرک به چشم مي خورد.
هر زمان قبايلي با هم اجتماع مي کردند و همکاري با ديگر محسوس ميشد ارتباط اصل اساسي آن جامعه بود.
در ابتدا استفاده از سيستم ارتباطات در اختيار روساي قبايل و بعدها پادشاهان و امپراطوران بود در زمان سزار آگوست Augustus Caesarچيزي شبيه به سيستم پستي امروزي بوجود آمد گراسوس پاپليکوسCurus Publitcus جاده هاي مشخصي در سراسر امپراطوري روم بوجود آورد و پيک ها مجاز بودند پيغام افراد ممتاز رسمي دولتي را به افراد مورد نظر برسانند. از اين زمان بود که کلمه پست مصطلح گرديد. در امتداد جاده هاي مورد استفاده پيک ها محلهايي جهت استراحت و تشخيص محل و مسافت بعدي که بايستي طي شود بوجود آمد که نام پست و بعداً دفتر Office از آن گرفته شد.
تجار شهر هانز Hanse در حاشيه درياي بالتيک Baltic قرارگاه مخصوصي برقرار کرده و افرادي را براي خدمت در اين دفاتر و رساندن پيغام هاي خودشان و شايد ديگران استخدام کردند.
چندي بعد کنت ترن آوتاکسيز Count of Thurn Taxis سيستم پستي شخصي را تاسيس نمود که در بيشتر شهرهاي اروپا فعاليت مي کرد. افرا با پرداخت مبلغ معين مي توانستند از اين سيستم پستي استفاده نمايند. در واقع ميتوان اين تشکيلات را شروع سيستم پستي جديد ناميد.
علاوه بر سيستم ايجاد شده که اتفاقاً از طرف پادشاه هم حمايت مي شد سيستم ها ي پستي شخصي ديگر هم کم و بيش در اروپا بوجود آمد يکي از آنها بوسيله دانشگاه هاي فرانسه بوجود آمد تا دانشجويان براي دريافت پول از والدين خودشان مکاتبه نمايند.
در لندن سال 168تقريباً دويست سال قبل از ايجاد سرويس پستي جديد ويليام دوکرا William Docwra تشکيلات پني پست را بوجود آورد بدين معني که هزينه ارسال نامه در داخل شهر لندن يک پني دريافت ميکرد. صندوقهاي پست در محلات مختلف شهر لندن نصب دفاتري هم تاسيس نمود. نامه ها هر يک ساعت يک بار از صندوقها جمع آوري و دفترشعبه به تاريخ همان ساعت مهر ميشد. تشکيلات همه گير و پر سود شده بود تا جائيکه دوکرا با دوک آو يورک Duke of York که ادعا ميکرد امتياز حمل نامه به او تعلق دارد درگيري پيدا نمود. بدين ترتيب تشکيلات پستي از طرف دولت ضبط و اداره مي شد تا سال 180که دفتر پستي دوپني The Two Penny Post بوجود آمد.
سيستم پستي در انگلستان کم و بيش ايجاد راه هاي پستي در سراسر کشور بوجود آمد و نامه براي خارج از کشور بوسيله صاحبان کشتيهاي خصوصي و افراد انجام مي گرفت. خدمات پستي براي عموم بود و هر کس مي توانست نامه پست کند و اجرت از گيرنده نامه دريافت ميشد. اين مسئله ايجاد ناراحتي بسيار براي نامه رسان ها مي نمود بدين معني که گيرنده نامه با قرار قبلي فرستنده و به کار بردن رمز در متن آدرس از مقصود فرستنده مطلع و نتيجتاً از دريافت نامه خودداري مي نمودند. پستچي بيچاره مجبور مي شد نامه را برگرداند. اين امر باعث ضرر اداره کنندگان تشکيلات پست بود. اختراع ماشين بخار تحول عظيمي را در جهان پايه گذارد که در سيستم پستي هم تاثير فوق العاده نمود.
در سال 1837 سير رونالد هيل Sir Rowland Hiil مطالعات بسياردر مورد نحوه دريافت کرايه پست نمود. بعضي مردم فکر ايجاد تمبر را يک پديده جديد از طرف رونالد هيل مي دانند، در حاليکه براي جمع آوري ماليات سالها از نوعي اتيکت چاپي شبيه تمبر استفاده مي شد. فکر استفاده از تمبر براي براي اخذ کرايه پست از فرستنده نامه اصولاً چاپ اولين تمبر پست از طرف سير رونالد هيل بود.
اولين تمبر پست در انگلستان معروف به پني سياه Black Penny در تاريخ 6 مي 184منتشر شد و چون انتشار تمبر پست قبل از اين تاريخ سابقه نداشت از نوشتن نام کشور انگلستان بر روي تمبر خودداري کردند کما اينکه هنوز هم بعد از گذشت بيش از 16سال نام انگلستان بر روي تمبر آن کشور ديده نمي شود، مگر تصويري از پادشاه يا ملکه که پادشاه مي باشد در گوشه تمبر چاپ مي شود. براي سهولت چسباندن تمبرپاکت پشت تمبر را چسب زدند، اين مسئله که پشت تمبر را که صورت ملکه دارد بايستي با آب دهان مرطوب کرد جاروجنجال به پا نمود و آن را نوعي توهين به ملکه مي دانستند و بعضي هم نسبت به مهر زدن روي تمبر که باعث آلودگي صورت ملکه مي شد باز اعتراض داشتند که ماليدن و ملوث کردن صورت ملکه توهين است. همزمان با اولين تمبرپست دولت انگليس که روي آن تمبر چاپ شده بود و همچنين پاکت بدون تمبر ولي با تصاويري زيبا منتشر نمود.
فکر چاپ تمبرپست که بوسيله سير رونالد هيل انجام گرفت بلافاصله جنبه جهاني گرفت و کشورها يکي پس از ديگري اقدام به چاپ نمودند و در فاصله ده ساله 25 دوک نشين، ايالت و بعضي کشورهاي بزرگ تمبر پست منتشر نمودند.
ارسال نامه بين کشورها و تحويل و تحول و پرداخت کرايه پستي آنها مشکلاتي را بوجود آورد. دکترهاينريش فن اشتفان Dr.Heinrich von Stephan رئيس پست امپراطوري آلمان تشکيل اتحاديه پستي جهاني را پيشنهاد نمود. مسائل مربوط به پست و نحوه کارادارات پست کشور پست کشورها تنظيم قوانين و مقررات در اين اتحاديه بررسي و تصميمات متخذه که باتصويب نمايندگان عضو اين اتحاديه بوده به کشورهاي عضو ابلاغ ميشود. اتحاديه پست جهاني در 1875 ميلادي بوجود آمد و مرکز آن در شهر برن در کشور سوئيس است. دولت ايران در تاريخ اول سپتامبر1877 به عضو اين اتحاديه در آمد.
دولت ايران در سال 1865 هيئتي را براي تهيه طرح تمبر و مذاکره با طراحان معروف به فرانسه اعزام نمود. با ورود اين هيئت شخصي بنام ريستر که از مقصور و هيئت ايراني مطلع شده بود طرحي تهيه نمود که مورد قبول واقع نشد و به او برگشت دادند. هيئت مذکور طرح ديگري که بوسيله آلبرت بار طراح تمبر تهيه شده بود قبول و کليشه هاي تهيه شده را با خود به تهران آورد. با استفاده از کليشه هاي موجود تمبرهاي اوليه ايران را در تهران چاپ نمودند.


اشتراک گذاری در:

بیان دیدگاه

- لطفاً نام و دیدگاه‌ خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- سایت انجمن نجوم آماتوری ایران مجاز به ویرایش ادبی دیدگاه‌ها است.
- دیدگاه‌هایی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی و موارد مغایر با قوانین کشور باشند منتشر نخواهند شد.
- دیدگاه‌ها پس از تأیید منتشر می‌شوند.
نام:(اجباری)
رایانامه:(اجباری)
دیدگاه:

کد امنیتی:
(از چپ به راست)
https://telegram.me/iranastronomy
هم اکنون