*** قابل توجه ثبت نام کنندگان دوره های آموزشی انجمن؛ بزودی کلاسهای ستاره شناسی مقدماتی و اخترشناسی رصدی آغاز خواهد شد. واحد آموزش***    
 يكشنبه 26 آذر 1396 | 28 ربيع الاول 1439 | 17 دسامبر 2017
مسير :
»
»
»
وضعیت رؤیت هلال صبحگاهی شعبان 1436

وضعیت رؤیت هلال صبحگاهی شعبان 1436
دوشنبه 25 خرداد 1394 - 14:57 | شاخه : | 11039 بازدید | 0 دیدگاه
وضعیت رؤیت هلال صبحگاهی شعبان 1436
پیش گزارش رؤیت هلال صبحگاهی شعبان 1436

باسمه تعالی

با توجه به وضعیت پارامترهای هلال ماه در صبحگاه بیست و هفتمین روز ماه شعبان 1436 (جدول 1)برای شکار این هلال کار سختی پیش روی نداریم وضعیت پارامترهایی چون: ارتفاع، طول کمان، فاز و جدایی زاویه ای به گونه ای است که رصد این هلال را جزو هلال های آسان بدانیم. هلال آسان هلالی است که بتوان آن را به سادگی در سراسر کشور (نقشه 1 و شکل2) رؤیت کرد. رصد اینگونه هلال ها، نیاز به برنامه ریزي دقیق قبلی ندارد و بدون تجربه نیز می توان این هلال ها را رؤیت کرد همانگونه که افرادعادي جامعه که سابقه رصد هلال ماه ندارند، می توانند این هلال ها را رویت کنند. (میر سعید- رستمی 1394) به همین خاطر پیشنهاد می شود در صورتی که علاقمند به رؤیت هلال هستید رصد این هلال را در صبحگاه 25 خرداد 94 از دست ندهید. در شکل 1 جایگاه هلال را در پهنه شرقی آسمان در روز 25 خرداد مشاهده می کنید همانطور که مشخص است در هنگامه طلوع خورشید هلال ماه در کنار سیاره عطارد قرار دارد و با توجه به فاز بالای هلال احتمالا در نگاه اول بتوانید این هلال را در افق شرقی پیدا کنید و شاید بتوانید با کمی دقت سیاره گریز پای منظومه خورشیدی؛ تیر یا عطارد را نیز رصد نمایید. علاوه بر این پیشنهاد می شود دوستان با رعایت نکات ایمنی به تعقیب هلال تا هنگامه طلوع خورشید بپردازند. به طور جدی از شما درخواست داریم که با حضور خورشید در آسمان به جهت حفظ سلامت چشمانتان از رصد در این زمان خودداری نمایید.

بدیهی است با توجه به جدول 2 و  وضعیت پارامترهایی چون ارتفاع، جدایی زاویه ای و طول کمان در صبحگاه روز بعد (27 خرداد 93) انتظار نمی توان داشت هلال ماه در آسمان حتی با ابزار اپتیکی رؤیت شود( نقشه 1 و شکل3). و باید منتظر بنشینیم برای  لحظه مقارنه و پس از آن دیدار با هلال ماه رمضان المبارک 1436.

جدول 1: وضعیت هلال ماه در صبحگاه دوشنبه 25 خرداد 1394

هلال صبحگاهی شعبان 1436هجری قمری

صبحگاه دوشنبه 25 خرداد 1394 شمسی مطابق با 27 شعبان المعظم 1436 هجری قمری و برابر با 15 ژوئن 2015 میلادی

محاسبات در سیستم مکان مرکزی Topo centric و بدون لحاظ اثر شکست نور در جو (Refraction off )

یزد

زاهدان

تبریز

بندرعباس

ساری

مشهد

ایلام

تهران

شهر

31:54N,54:22E

29:30N,60:52E

38:05N,46:18E

27:11N,56:16E

36:33N,53:03E

36:18N,59:36E

33:38N,46:25E

35:40N,51:26E

مختصات

4h 48m 13s

4h 25m 25s

۵h 09m 52s

4h 48m 12s

4h 45m 03s

4h 18m 26s

5h 18m 00s

05h 14m 12s

لحظه طلوع ماه

70d 14m 30s

70d 46m 35s

68d 35m 47s

71d 09m 55s

69d 05m 12s

69d 12m 06s

69d 47m 35s

69d 16m 55s

سمت ماه در لحظه  طلوع   ماه

160d

160d

160d

160d

160d

160d

159d

160d

طول کمان

2.98 %

3.04 %

2.95 %

2.97 %

3 %

3.07 %

2.91 %

2.93 %

فاز ماه

0-h 58m 02s

01-h 00m 46s

0-h 51m 31s

01-h 01m 47s

0-h 53m 53s

0-h 54m 59s

0-h 55m 33s

0-h 53m 48s

مکث ماه

5h 46m 15s

5h 26m 11s

06h 01m 23s

5h 49m 59s

5h 38m 56s

5h 13m 27s

06h 13m 33s

06h 07m 59s

لحظه   طلوع   خورشید

61d 39m 36s

62d 27m 28s

59d 05m 42s

63d 08m 09s

59d 48m 42s

59d 55m 24s

61d 01m 15s

60d 11m 45s

سمت خورشید در لحظه   طلوع   خورشید

77d 14m 49s

77d 33m 27s

75d 57m 51s

77d 30m 35s

76d 30m 04s

76d 42m 57s

76d 51m 29s

76d 31m 01s

سمت ماه در لحظه   طلوع   خورشید

10d 36m 45s

11d 28m 45s

08d 31m 13s

11d 58m 00s

9d 10m 42s

9d 25m 32s

9d 53m 20s

09d 16m 41s

ارتفاع ماه در لحظه  طلوع  خورشید

15d 35m 14

15d 05m 59s

16d 52m 09s

14d 22m 26s

16-d 41m 22s

16d 47m 33s

15d 50m 13s

16d 19m 16s

اختلاف سمت ماه و خورشید در لحظه   طلوع خورشید

19d 16m 24s

19d 24m 38s

19d 14m 21s

19d 10m 34s

19d 24m 21s

19d 37m 09s

19d 03m 59s

19d 08m 41s

جدایی زاویه‌ای

36-h 82m

37-h 15m

36-h 56m

36-h 75m

36-h 94m

37-h 36m

36-h 36m

36-h 45m

سن ماه

376899/32 km

376856/16 km

376931/96 km

376907/37 km

376883/57 km

376828/84 km

376958/24 km

376946/21 km

فاصله ماه از زمین

جدول 2: وضعیت هلال ماه در صبحگاه سه شنبه 26 خرداد 1394

هلال صبحگاهی شعبان 1436هجری قمری

صبحگاه سه شنبه26 خرداد 1394 شمسی مطابق با 28 شعبان المعظم 1436 هجری قمری و برابر با 16 ژوئن 2015 میلادی

محاسبات در سیستم مکان مرکزی Topo centric و بدون لحاظ اثر شکست نور در جو (Refraction off )

یزد

زاهدان

تبریز

بندرعباس

ساری

مشهد

ایلام

تهران

شهر

31:54N,54:22E

29:30N,60:52E

38:05N,46:18E

27:11N,56:16E

36:33N,53:03E

36:18N,59:36E

33:38N,46:25E

35:40N,51:26E

مختصات

5h 39m 08s

5h 16m 39s

۵h 59m 43s

5h 39m 50s

5h 35m 08s

5h 08m 32s

6h 08m 410s

06h 04m 31s

لحظه طلوع ماه

68d 34m 02s

69d 07m 40s

66d 47m 22s

69d 34m 40s

67d 17m 55s

67d 23m 40s

68d 06m 30s

67d 32m 36s

سمت ماه در لحظه  طلوع   ماه

43d

47d

40d

42d

44d

50d

37d

38d

طول کمان

0.52 %

0.53 %

0.5 %

0.51 %

0.52 %

0.54 %

0.49 %

0.5 %

فاز ماه

0-h 07m 13s

0-h 09m 37s

0-h 01m 42s

0-h 10m 15s

0-h 03m 51s

0-h 04m 58s

0-h 04m 56s

0-h 03m 32s

مکث ماه

5h 46m 21s

5h 26m 16s

06h 01m 25s

5h 50m 06s

5h 38m 59s

5h 13m 30s

06h 13m 38s

06h 08m 03s

لحظه   طلوع   خورشید

61d 36m 37s

62d 24m 21s

59d 02m 09s

63d 05m 16s

59d 45m 17s

59d 51m 59s

60d 58m 09s

60d 08m 30s

سمت خورشید در لحظه   طلوع   خورشید

69d 28m 17s

70d 14m 44s

67d 02m 00s

70d 40m 56s

67d 50m 32s

68d 05m 34s

68d 45m 29s

68d 01m 58s

سمت ماه در لحظه   طلوع   خورشید

00d 33m 18s

01d 03m 57s

0-d 31m 49s

01d 14m 36s

0-d 08m 13s

0d 04m 05s

0d 05m 52s

0-d 11m 02s

ارتفاع ماه در لحظه  طلوع  خورشید

07d 58m 59s

07d 50m 23s

08d 00m 00s

07d 35m 40s

08d 05m 15s

08d 13m 35s

07d 47m 21s

7d 53m 28s

اختلاف سمت ماه و خورشید در لحظه   طلوع خورشید

19d 16m 24s

08d 04m 01s

08d 00m 19s

07d 52m 24s

08d 07m 02s

08d 16m 33s

07d 50m 40s

07d 55m 03s

جدایی زاویه‌ای

12-h 81m

13-h 15m

12-h 56m

12-h 75m

12-h 94m

13-h 36m

12-h 36m

12-h 45m

سن ماه

380303/64 km

380252/31 km

380342/21 km

380313/24 km

380284/80 km

380219/74 km

380373/53 km

380359/21 km

فاصله ماه از زمین

 

14h 06m 26s(16 June 2015) UTC

لحظه مقارنه ( ماه نو)

شکل 1: وضعیت آسمان در افق شرقی صبحگاه دوشنبه 25 خرداد 1394
شکل 1: وضعیت آسمان در افق شرقی صبحگاه دوشنبه 25 خرداد 1394

نقشه 1
نقشه 1


شکل 2- وضعیت کمان ماه در صبحگاه 25 خرداد 94
شکل 2- وضعیت کمان ماه در صبحگاه 25 خرداد 94

شکل 3- وضعیت کمان ماه در صبحگاه 26 خرداد 94
شکل 4- وضعیت کمان ماه در صبحگاه 26 خرداد 94اشتراک گذاری در:

بیان دیدگاه

- لطفاً نام و دیدگاه‌ خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- سایت انجمن نجوم آماتوری ایران مجاز به ویرایش ادبی دیدگاه‌ها است.
- دیدگاه‌هایی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی و موارد مغایر با قوانین کشور باشند منتشر نخواهند شد.
- دیدگاه‌ها پس از تأیید منتشر می‌شوند.
نام:(اجباری)
رایانامه:(اجباری)
دیدگاه:

کد امنیتی:
(از چپ به راست)
https://telegram.me/iranastronomy
هم اکنون