** با هدف آموزش عکاسی نجومی، گشت رصدی تابستان 96؛ دوم شهریور در سرکویر سمنان اجرا خواهد شد. گروه آموزش کاربردی/ تلفن ثبت نام: 02166922627 **    
 چهارشنبه 25 اَمرداد 1396 | 23 ذي القعده 1438 | 16 آگوست 2017
https://telegram.me/iranastronomy
هم اکنون