** اول امرداد و تشکیل انجمن نجوم آماتوری ایران، یادآور شکوه همراهی اعضای فعال شیفته آسمان برای تقسیم عشق آسمانی خود با همه مردم خوبمان، بر کلیه همراهان صمیمی مروج این دانش کهن و جذاب فرخنده باد. روابط عمومی**    
 دوشنبه 2 اَمرداد 1396 | 29 شوال 1438 | 24 جولاي 2017

آرشیو >> تاریخ علم

برو به صفحه  1 2 3
https://telegram.me/iranastronomy
هم اکنون