** آخرین فرصت برای ثبت نام و حضور در گشت رصدی تابستان 96 با هدف آموزش عکاسی نجومی و مشاهده زیباییهای آسمان از درون تلسکوپ؛ دوم شهریور - منطقه سرکویر سمنان. گروه آموزش کاربردی/ تلفن ثبت نام: 02166922627 **    
 جمعه 27 اَمرداد 1396 | 25 ذي القعده 1438 | 18 آگوست 2017
https://telegram.me/iranastronomy
هم اکنون